KOGNITIV BETEENDETERAPI

Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapeutisk behandlingsmetod där man arbetar med att förändra tankar, känslor och beteendemönster som inte är välfungerande och därför leder till psykiskt lidande. ​

KBT är en sammanslagning av Kognitiv psykoterapi, som bygger på teorier om våra tankar och vår informationsbearbetning och Beteendeterapi, som bygger på inlärningsteori. Numera innefattar KBT även andra behandlingsmetoder som mindfulness

Kognitiv beteendeterapi inleds alltid med ett bedömningssamtal där vi lägger upp den fortsatta terapins mål och längd. I terapin arbetar vi med hur du kan förändra beteenden och tankar kring påfrestningarna som skapar lidande (ex oro, stress, ångest) i din livssituation i dag. 

 

Samtidigt kan vi titta på din historia och ditt ursprung för att på djupet göra ett förändringsarbete mot god självkänsla och harmoni. Terapi-samtalen inkluderar psykoedukation, (att få kunskap om det psykologiska lidande) strategier och hemuppgifter för förändring, framsteg, insikter, lindring och mer inre lugn i ditt liv. 

Enstaka terapi-samtal kostar 800 kr.
Alternativt köper du 6 samtal för 4500 kr eller 10 samtal för 7500 kr.
Betalning sker på plats med bankkort eller swish, kvitto mailas.
Hjärtligt välkomna för tidsbokning och förfrågningar.
Ulrica Boajé 073 6870330 ulrica@kbtfabriken.se

08-560 300 15

Adress
Folj Oss

Bryggavägen 131D,

178 51 Ekerö, Sweden

©Ekerö Hälsorum 2017